SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1984  
SPIL, sbst.4, m.
Etymologi
[sannol. av t. spill, biform till spille (se SPILLA, sbst.1); möjl. dock identiskt med SPIL, sbst.3]
(†) metallten utgörande axel l. spindel o. d.; jfr SPILLA, sbst.1 1 gammalt hjul med 1 liten spil. Löfgren TenngjH I. 2: 245 (i handl. fr. 1692).
Spoiler title
Spoiler content