SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1985  
SPOLE spω3le2, sbst.1, m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. spole, lång o. smärt pojke, oförfaren yngling; eg. bildl. anv. av SPOLE, sbst.3; med avs. på bet.-utvecklingen jfr LURK m. fl. — Jfr SPOLING, sbst.2]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) = SPOLING, sbst.2 Så sijr det uth, sa Spolen om Regnbogen. Celsius Ordspr. 11: 325 (c. 1710). Auerbach (1913).
Spoiler title
Spoiler content