SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1986  
STAGREGRÄS sta3gre~grä2s, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[ssg med GRÄS; med avs. på förleden jfr sv. dial. (Skåne) stagra, ragla, stappla, ä. d. stagre, darra, d. dial. staggra, stagre, vackla, gå vacklande, sannol. etymologiskt identiskt med fvn. stakra (nor. dial. stakra), vackla, gå vacklande, till STAKA, gå stelt l. ostadigt o. d.]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) darrgräs. Lilja SkånFl. 72 (1870).
Spoiler title
Spoiler content