SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
SÖCKENDAG sök3en~dag2 l. sök4en~dag1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(söcken- 1585 osv. söckne- (-ch-) 15351877. söken- 18241870. sökn- 16861807. sökna- 15331747. sökne- 15381901)
Etymologi
[fsv. sykndagher, syknadagher, söknedagher m. fl. former; jfr fd. sykæn dag (d. søgnedag); ssg av SÖCKEN, adj. (i y. språkprov äv. med anslutning till SÖCKEN, sbst.) o. DAG]
(numera mindre br., ålderdomligt l. i vitter stil) veckodag som inte är söndag l. helgdag, vardag. Om Söknadagarna skola the gåå til bordz når 10 är slagett, och om helgedagar, när vtsungett är ij bykyrkian. G1R 8: 296 (1533). På Landet predikas allenast en Sökndag i Weckan, neml(igen) om Fredagen. Kyrkol. 2: 7 (1686). I den tanka, at man ej har någon wördnad för Herrans Sabbath, utan at man så wäl på densamma som på Söcknedagarna skiötte lekamlige sysslor. KulturbVg. 1: 59 (1768). Hela hennes lif är en ständig söckendag, der ingen aftonklocka ringer till bön och ingen sabbatsmorgon rinner upp och bjuder menniskan Guds frid och hvila. Thomander 1: 112 (1829). Saker af något större värde .. kallades söndagssaker, emedan de ej .. fingo begagnas på söckendagarna. De Geer Minn. 1: 8 (1892). Inträffar skuldebrevs förfallotid på söndag eller annan allmän helgdag, anses nästa söckendag såsom förfallodag. SFS 1965, s. 345. SAOL (1998).
Ssgr (numera mindre br.): SÖCKENDAGS-AFTON. I Stockholm må ingen Wijnskänck eller Krögare hålla Kiällare och Krogar öpna och några drycker skäncka, sedan Klåckan är nio på Söknedags-afftnar. Arnell Stadsl. 523 (1730). Fatab. 1960, s. 102 (1859).
-KLÄDER. KulturbVg. 2: 145 (1778).
-SKOLA. Methodisterne hafva skolor, så väl söndags- som söknedags-skolor, äfven småbarnsskolor. Frey 1841, s. 18.
-TIDNING. tidning som utkommer på vardagar. 2NF 38: 855 (1926). 2BonnierKL 13: 406 (1947).
Avledn.: SÖCKENDAGLIG, adj. (numera mindre br.) som äger rum l. förekommer l. återkommer l. på annat sätt hänför sig till varje söckendag, vardaglig. Väl talar han mycket om det söckendagliga gagnet af att in toto tro frälsningsläran. KyrkohÅ 1919, s. 41. O flicka, alltför ljuv för ord, / här får allt vanemässigt söckendagligt / ett sken som från ett rike ovan jord. Malmberg Goethe Faust 42 (1956).
Spoiler title
Spoiler content