SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TAHASSKINN l. TACHSSKINN, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(tahas- 18931917. tachs- 15411753. tack- 1749)
Etymologi
[ssg med SKINN; formen tahas- är en transkription av hebr. tachash, ett slags djur l. beredning (av skinn), möjl. samhörigt med stammen i arab. tuchas, delfin, sjöko; formen tachsskinn delvis efter MLuther: dachsfelle, grävlingsskinn (jfr TAX)]
(†) möjl. om delfinskinn. Sägh Israels barnom at the giffua migh itt heffoffer .. Och thetta är .. rödhlett wedhurskin, tachsskin, furoträä, olio til lampor (osv.). 2Mos. 25: 5 (Bib. 1541; Bib. 1917: tahasskinn). Vidare skall du göra ett överdrag av rödfärgade vädurskinn till täckelset, och ytterligare ett överdrag av tahasskinn att lägga ovanpå detta. Därs. 26: 14 (Bib. 1917; Bib. 1999: delfinskinn).
Spoiler title
Spoiler content