SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2003  
TARLATAN tar3latan2 l. ta3r- l. -ta2n l. 401, r. l. m. (MagKonst 1838, s. 128, osv.) l. n. (MagKonst 1842, s. 80, NEOrdb. (1996)); best. -en resp. -et; pl. (om olika slag) -er.
Ordformer
(-tan 1842 osv. -tane 1838. -tanen, sg. best. 1858. -tanerna, pl. best. 1852. -tanne 1840)
Etymologi
[liksom t. o. eng. tarlatan, av fr. tarlatane, dissimilerad form av ä. fr. tarnatane (varav ä. eng. tarnatan), tarnadane, tidigast i formen ternatanes, pl., sannol. till namnet på den ostindiska ön TERNATE, varifrån tyget utskeppades; se MHöfler i Zeitschrift für Romanische Philologie 82: 353 f. (1966)]
textil. (stärkt,) tunt, glest o. genomskinligt tyg i tvåskaft av bomull (l. syntet); särsk. om sådant tyg använt dels under 1800-talet i balklänning, dels i scen- l. maskeraddräkt, dels som skyddsöverdrag. Klädning af såkallad tarlatane. MagKonst 1838, s. 128. Tarlatanerna äro nästan alla skottska och i Bajadère-stil, d. v. s. med sidensarsränder på hvit eller ljusgrå botten. SthmModeJ 1852, s. 80. Till bal och festklädningar för unga flickor var tarlatan det så godt som obligatoriska materialet. Kleen Kvinn. 204 (1910). Stärkta vita överdrag på alla möbler, ljusblå tarlatan över tavlor och porträtt. Oterdahl En 122 (1927). Tarlatan, tunn florduk, bl. a. avsedd att skydda lampor och andra ömtåliga saker mot insekter o. d. KatalÅhlénHolm 95: 80 (1928). Vissa vävnader såsom organdi och tarlatan måste klistras, emedan de äro så glesa att de eljest icke skulle äga någon styrsel. Varulex. Beklädn. 86 (1945). Lilla Greta har fått på sig sin älvdräkt och det står en sky av stärkt tarlatan omkring henne. Holm AlltFläck. 41 (1946).
Ssgr: A: TARLATAN-BUNT. Silver- och gullband, som suttit omkring oöppnade tarlatan- och tyllbuntar. HågkLivsintr. 20: 140 (1939).
-CHEMISETT. (förr) chemisett av tarlatan. Drägt för en 7-årig flicka. Violett taftsklädning med sammets-påsättning .. veckad tarlatan-chemisett. NJournD 1854, s. 31.
-KLÄNNING. (tarlatan- 1846 osv. tarlatans- 1887 osv.) klänning (se d. o. 2) av tarlatan. Några tarlatanklädningar äro garnerade med små veck. SthmModeJ 1846, s. 72. Bland de sötaste och mest firade flickorna var Anna Knös i sin lätta luftiga tarlatansklänning. Horn LycklTid 47 (1943).
-SJAL. (förr) sjal av tarlatan. Fodrade eller icke fodrade shawlar af svarta spetsar; tarlatanshawlar. SthmModeJ 1845, s. 48.
-VOLANG. (förr) volang av tarlatan. Sessans tärnor buro så väl vid vigseln som vid den stora balen klädningar af grof taft, öfvergarnerade med tarlatanvolanger. Kleen Kvinn. 187 (1910).
B: TARLATANS-KLÄNNING, se A.
Spoiler title
Spoiler content