SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 7) TILL-STÄNGA, -ning. [fsv. tilstängia] stänga till l. igen (ngt, särsk. dels dörr o. d., dels passage l. stängbart utrymme o. d.); i sht förr äv. med indir. personobj.; ss. vbalsbst. -ning äv. konkretare, om resultatet; äv. mer l. mindre bildl., särsk. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. (särsk. om möjlighet l. förmåga o. d. till ngt). Dören tillstängdes. Mat. 25: 10 (NT 1526). Han beklagade mycket at åtkomsten til kunskaper här är så ganska tilstängd för den, som har lust at lära något. CPBlomberg hos Björnståhl Resa 6: 20 (1778). Spurius Laertius (beordrades att) .. rycka fram för att tillstänga honom återvägen till floden. Kolmodin Liv. 1: 173 (1831). Föreläsningssalarna tillstängdes. Forssell Stud. 1: 449 (1875). Hindret kan ligga i någon tillstängning eller sammanväxning. Essen-Möller KvinnlUnderl. 141 (1932).
Spoiler title
Spoiler content