SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2010  
UMBELLAT um1bela4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. umbellate; av nylat. umbellatae, pl., flockblommiga växter, avledn. av lat. umbella (se UMBELL)]
bot. individ l. art av familjen Umbelliferae (i modern botanisk systematik vanl. benämnd: Apiaceae), flockblommiga växter; i pl. äv. om familjen. Euphrasén Barthelemi 174 (1795). Ett stycke ifrån oss satt i blomflocken på en umbellat en buskskvätta. Rosenius Naturst. 69 (1897). Umbellaterna utgöra en stor .. och väl karakteriserad familj, som tillhör isynnerhet den norra tempererade zonen. Skårman Forssell 45 (1902).
Spoiler title
Spoiler content