SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2017  
VIROS virå4s, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., fr. virose, eng. virosis; bildat till stammen i lat. virus (se VIRUS) med den i sjukdomsbenämningar vanliga ändelsen -os(is) (se SILIKOS)]
(i fackspr.) virussjukdom. De s. k. viroserna, sjukdomar försorsakade av ultramikroskopiska smittämnen av delvis ännu outredd natur. DN(A) 3/8 1942, s. 4. Vid halsinfektioner .. tas ställning till om samtidiga tecken på virusinfektion som snuva eller hosta finns, för då kan infektionen diagnostiseras kliniskt som en viros. LäkT 2009, s. 3163.
Spoiler title
Spoiler content