SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VISENT visen4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(visent (w-) 1847 osv. visunt (w-) 18971914)
Etymologi
[liksom d. visent av t. wisent (av fht. wisunt (varav äv. fvn. visundr)), motsv. mlt. wesent (varav fsv. väsel- i VESSELHORN), feng. wesend; jfr äv. lat. bison o. gr. βίσων (vilka är lån från ett germ. språk l. från kelt.); av ovisst ursprung]
om (individ av) arten Bison bonasus Lin., europeisk bison; förr äv. om (l. med inbegrepp av) Bison bison Lin., amerikansk bison; jfr BISON, BUFFEL 1. Nilsson Fauna 1: 562 (1847; sammanförd med amerikansk bison). I Mellaneuropa levde ännu för ett tiotal år sedan visenter, men världskriget gjorde slut på dem. Sörlin JoL 267 (1925). Genom att djurparkerna bidrog med sina djur finns i dag en vild stam med flera tusen visenter i Polen och Ryssland. DN 23/4 2006, s. 29.
Ssgr: VISENT-HJORD. FoFl. 1916, s. 86.
-KALV. DN(A) 30/4 1916, s. 5. En visentkalv av hankön har blivit född (på Skansen). Fatab. 1931, s. 273.
-PARK. om park för uppfödning av visenter (i syfte att öka beståndet). Långsjöns visentpark, ett 40 har stort, inhägnadt skogsområde. 2NF 37: 357 (1925).
-STAM. FoFl. 1916, s. 85.
-TJUR. Stenåldersman, jagande en visenttjur. AB 27/11 1910, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content