SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VITALITET vit1alite4t, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. vitalität, eng. vitality, fr. vitalité; ytterst av lat. vitalitas (gen. -tātis), till vitalis (se VITAL)]
om egenskapen l. förhållandet att vara vital (se d. o. 1, 3); livfullhet; livskraft l. -duglighet. Under vintermånaderna är .. vitaliteten mycket minskad hos de djur som ligga i vinterdvala. Nilsson ÅrsbVetA 1829, s. 63. (Man måste) låta något af allt detta öfverflöd af vitalitet (hos barnet) utströmma på ett håll, der det icke .. bereder vantrefnad: bland kamrater och jemnåriga. Verd. 1885, s. 284. De unga ha ju mera liv eller vitalitet än de gamla, alltså en livligare känsla av tillvaron och av sig själva. Wulff Leopardi 151 (1913). Det finns många gamla träd, av vilka en del vanligen har nedsatt vitalitet. SvBotT 1991, s. 344. Dialogerna (i romanen) sprakar av vitalitet. ÖgCorr. 7/11 2015, s. 35.
Spoiler title
Spoiler content