SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BUCKRAM buk4ram, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(buckram 1913. bockral(l) 16481749. bockram 1815. bugran 1703)
Etymologi
[liksom isl. o. fnor. buk(k)ram, -ran, ä. d. bøkræl, af mnt. bokeral, bukram l. mnl. bocrael, bocraen l. eng. buckram, bokram; jfr fr. bougran, mlat. boquerannus, buchirannus; af ovisst ursprung. I den nutida anv. har ordet säkerl. lånats direkt från England, hvarifrån varan importerats]
ett slags styft tyg, urspr. af linne; numera bl. bokb. om ett slags för bokband använd klot. Bockrall eller Duelch. Stiernman Com. 2: 560 (1648). PriskurSchncidler (1910; om för bokbinderi afsedt tyg).
Ssg: BUCKRAMS-BAND. bokb.
Spoiler title
Spoiler content