SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
DEMOLOGI dem1ologi4 l. de1-, l. -må- l. -mω-, l. -lå-, i Sveal. o. Norrl. äfv. -ji4, r. l. f.; best. -en, äfv. -n.
Etymologi
[jfr t. demologie, it. demologia, bildadt af gr. δῆμος, folk (jfr DEMOKRATI), o. -λογια, lära, vetenskap (jfr ASTROLOGI, TEOLOGI m. fl.). Termen användes först år 1866 af den italienske nationalekonomen Messedaglia i hans arbete Studii sulla populazione o. upptogs af tysken E. Engel (se Zeitschr. d. k. preuss. statist. bureaus 1871, s. 196 ff.)]
(mindre br.) statist. = DEMOGRAFI. I senaste tid får man äfven (för demografien l. befolkningsstatistiken) se uttrycket demologi förordadt. Fahlbeck Sv:s adel 1: 5 (1898). Jensen Rysk kulturh. 3: 121 (1908).
Anm. A. Noreen har i Nord. tidskr. 1894, s. 517 föreslagit demologi ss. ersättning för FOLKLORE o. FOLKLORISTIK (se äfv. Dens. i Filos. fak:ns studiehandb. 2: 126 (1908), Dens. Vårt spr. 5: 468 (1909)), liksom äfv. demolog för FOLKLORIST.
Spoiler title
Spoiler content