SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
KÖRPJUK, n.
Ordformer
(chor- 1796; möjl. felaktigt för chör-. corrn- 1601. kornne- 1599. kö(ö)r- (chör-) 16221639. kiör- 16221658. kiörnne- 1602)
Etymologi
[ytterst av ett icke uppvisat mnl. l. ä. holl. keurpuuk, -puik, av keur-, utvald (jfr t. ex. holl. keurkorps, elitkår), till keuren, utvälja (se KORA), o. puuk, puik (se PJUK); formerna kor- o. korn(e)- bero möjl. på anslutning till KORA (p. pf. koren)]
(†) ”utvalt pjuk”, pjuk av bättre kvalitet än ”gement pjuk”. KlädkamRSthm 1599 A, s. 55 b. OrdnLilleTull. 1658, s. D 1 a. Ibland andra kläden, som öfverskickades till Armeen, uppräknas Ängelskt, Chorpiuk och gement Piuk. Hallenberg Hist. 5: 30 (1796; efter handl. fr. 1622).
Spoiler title
Spoiler content