SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
AFBILA a3v~bi2la (a`fbila Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
1) tekn. tillhugga (en stock o. d.) med bila. Möller (1790). Afbila .. se Behugga. Weste (1807). Stammen vändes .. så att en annan sida kommer lodrätt, denna afbilas äfven efter snörslag, och så fortfares tills den åstundade bjelken är färdighuggen. Rothstein 59 (1856, 1875). När afstickningen är gjord, .. afbilar (man) masten lodrätt å ömse sidor. Witt 232 (1863).
2) tekn. (från en stock o. d.) med bila borthugga (ngt). Afbila .. e ligno .. detrahere. Lindfors (1815). Björkman (1889).
Spoiler title
Spoiler content