SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFRIKANIST af1rikanis4t, äfv. a1f-, l. afrik1-, m.||(ig.); best. -en; pl. -er. vetenskapsman, som sysselsätter sig med forskningar i Afrikas språk l. kultur. Vår Nord (har) egt ett jämförelsevis ganska vackert antal afrikanister — om detta ord får bildas i öfverensstämmelse med det vedertagna amerikanister. E. H. Tegnér i Ny sv. tidskr. 1884, s. 122.
Spoiler title