SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ALBANESISK al1bane4sisk (albane´sisk Weste), adj. till ALBANES l. till ALBANIEN.
Etymologi
[jfr d. albanesisk, t. albanesisch, holl. albaneesch]
Weste (1807). NF 19: 138 (1895).
Spoiler title