SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ALLTSEDAN al4t~se1dan l. al4tsedan (båda dessa uttal i bet. 2 o. 3) l. altse3dan2 (i sht i bet. 1) l. ALLT SEDAN al4t se3dan2 (i sht i bet. 1), äfv. (särsk. i bet. 2 o. 3 samt i sht hvard. o. i poesi) ALLTSEN al4t~se1n l. ~sen1 l. al4tsen, sällan altse4n l. -sen4, äfv. ALLT SEN al4t se4n l. sen4, adv., prep. l. konj.
Etymologi
[jfr ALLT, adv. 3 b, o. SEDAN]
1) (mindre br.) adv.: ända sedan dess; äfv.: allt framgent. G. I:s reg. 3: 292 (1526). Och Daniel wardt stoor för folckena jfrå then daghen och alt sedhan. Sus. 64 (Bib. 1541). Alt sedan hörde man uti Rådet icke et fritt ord. Ehrenadler 541 (1723). Ack, han sof i sekler redan, / Men hans andas flägt allt sedan / Jordens slägten känt. Strandberg 1: 124 (1854). — i försvagad bet. Mång' gyllene sträng alltsedan / Har språket sig fått. Snoilsky 2: 7 (1881); jfr ALLT, adv. 10.
2) prep.: ända sedan. Altsedan sidsta Riksdag. Tilas i HSH 16: 374 (1769). Allt sedan i somras. Tegnér 5: 481 (1825). Hasli-dalen (har) .. alltsedan denna tid (dvs. 1332) hört under Berns styrelse. Nicander Minnen 1: 212 (1831). Alltsedan Tegnérs ”Försoningen” (1821) .. (har trimetern) blifvit ett svenskt versmått. Cavallin Skr. 7 (1879). — särsk. i förb. alltse(da)n dess. Alltsendess förlitar jag mig på er ynnest. Thomander Skr. 3: 265 (1826).
3) konj.: ända sedan. (B. v. Melen) haffuer waridh j förbundt (med Sören Norby) alth szedan han gaff szigh aff gullandt. G. I:s reg. 2: 156 (1525). Adlerbeth Æn. 193 (1804, 1811). Du är Frithiof, jag har känt dig, alltse'n i min sal du steg. Tegnér 1: 119 (1825). I ären mine, I ären dödens, / Allt sedan synden i verlden kom. Wallin Vitt. 1: 45 (1839).
Spoiler title