SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTIREVOLUTIONÄR an1tire1vωlɯ1-tʃωnä4r l. 1ʃ-, äfv. 1001004 l. 40 10104 l. 40 01004 l. 30~10102 l. ~01002 (se för öfr. REVOLUTIONÄR), adj. l. sbst. m.||ig.; adv. -T; ss. sbst. best. -en, hvard. äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. antirevolutionär, fr. antirévolutionnaire; se ANTI-, prefix2 5]
I. adj.: fientlig mot revolution(er) l. mot revolutionär rörelse l. sträfvan. Lindfors (1815). Dalin (1850).
II. sbst.: motståndare till revolution(er) l. till revolutionär rörelse l. sträfvan. Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content