SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
ARGENTINARE ar1gänti3nare2 l. -gen-, äfv. (i sht i Svld) ar1j-, l. 10400, m.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
invånare i Argentina; jfr föreg. Scheutz Hinchliff 82 (1864). Nordenskjöld Eldsl. 16 (1898).
Spoiler title
Spoiler content