SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
DROL drω4l, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[sv. dial. drol, n., sumpig äng (Jämtl.); jfr nor. drol, n., litet moras, samt sv. dial. drol, dröl, f., vattenpuss (Västerb.)]
(starkt bygdemålsfärgadt i Norrl.) sumpig äng, liten myr. Et jämnare moland .. hyser någre drol, myrstråt och sanke starmyror. Hülphers Norrl. 4: 366 (1779).
Ssg: DROL-SLÅTT. Thesse tre .. lador äro .. upbygde af Stafremannen, för några .. små drolslåtter ther funnos. OfferdalKArk. N II 1, s. 138 (1753).
Spoiler title
Spoiler content