SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1919  
FABRIKATION fab1rikatʃω4n l. -aʃ-, äv. 01—, r. (f. Dalin (1850), Lundell); best. -en, vard. i mellersta o. norra Sv. =; pl. (nästan bl. i bet. 2) -er.
Etymologi
[jfr dan. o. t. fabrikation, eng. o. fr. fabrication; av lat. fabricatio, vbalsbst. till fabricare (se FABRICERA)]
1) [jfr motsv. anv. i d., t., eng. o. fr.] (fabriksmässig) tillverkning. Andersson Frem. ord (1845). Fabrikation af kläden och ylletyger. Thomée Ill. Sv. 1: 206 (1866). (Utländska råvaror som) genomgått fullständig fabrikation. SD(L) 1895, nr 310, s. 8. — särsk.
a) (†) konkret: fabriksvara. Fabrication, vara, som är tillverkad på en fabrik. Pfeiffer (1837).
b) i oeg. anv. De falska betygens fabrication. Porthan Bref t. Calonius 226 (1795); jfr FABRICERA 1 c β.
2) [jfr liknande anv. i eng.] (numera föga br.) slag av fabrikation (i bet. 1); tillverkningsmetod; näringsgren, industrigren; ss. koll.: fabriksnäring, industri; jfr FABRIK 2. Patent på viss tid för fabrikationer, grundade på nya upptäckter och försök. Geijer I. 4: 171 (1822). (Man) har .. i långa tider i Sverige låtit husslöjden undertryckas af fabrikationen. Agardh Bl. skr. 2: 163 (1853). Många äro de fabrikationer, som genom .. (Knut Styffes) biträde kommit till utförande. Tekn. tidskr. 1898, Allm. s. 32.
Ssgr (i allm. till 1): FABRIKATIONS-FEL.
-FÖRLUST.
-HEMLIGHET~102 l. ~200. fabrikshemlighet. —
-METOD.
(2) -SYSTEM(ET). (numera mindre br.) fabrikssystem(et). Agardh Bl. skr. 2: 154 (1853).
-SÄTT.
Spoiler title