SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1930  
HANSA han3sa2, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. (numera bl., i bet. 1) -or (UB 7: 25 (1874), Schück SvStadsv. 268 (1926)); förr äv. HÄNSE, r. l. f.; best. -en (G1R 1: 98 (1523)); pl. -er (AOxenstierna 2: 3 (1606)).
Ordformer
(an- 15231712. han- 1550 osv. hän- (hen-) 15231726. hön- HB 1: 102 (1629: Hönsstederna). hansa Spegel 612 (1712) osv. hanse Ihre (1769))
Etymologi
[efter t. hanse, mnt. hanse, hense, i mlat. form hansa, avgift, förening; till got. o. fht. hansa, feng. hōs, skara, mängd, följe; jfr fin. kansa, folk, förening; av ovisst etymologiskt ursprung; jfr PFeit i HansGeschichtsbl. 1907, s. 275 ff., o. Rooth AltgermWortst. 67 ff. (1925). — Jfr HÖNSA]
hist.
1) benämning på sammanslutning av tyska köpmän (i främmande stad) under medeltiden. SthmStCal. 1763, s. 5. (Birger Jarl) har .. (genom sitt lagstadgande) omintetgjort uppkomsten inom sitt rike av utländska köpmanssammanslutningar (hansor). Schück SvStadsv. 268 (1926).
2) från 1200-talet o. i sht efter kölnkonfederationen 1367 namn på handelspolitisk sammanslutning mellan ett flertal nordtyska (o. westfaliska) städer, hanseförbundet.
a) i sg. best. Lubeke Stadth och menige Hænsen. G1R 1: 98 (1523). (År 1342) är den första gången, hansan nämnes i en nordisk urkund. Grandinson HanseatSvH 2: 31 (1885). Fornv. 1926, s. 401.
b) (†) i pl. best. G1R 1: 297 (1523). På Gemene Hensernes vegner. AOxenstierna 2: 3 (1606).
Ssgr (i allm. till 2): A (†): HANS-STAD, se C.
B (mindre br.): HANSA-FÖRBUND, -KOGG, -STAD, se C.
C: HANSE-DAG. [efter t. hansetag] hist. möte l. sammanträde av ombud från de olika hansestäderna, vilket ägde att fatta beslut i alla förbundets ärenden o. utöva dess högsta lagstiftande, dömande o. värkställande makt (sista gången hållet 1669). AOxenstierna 2: 63 (1612). I Lübeck hölls den första hansedagen år 1260. Strinnholm Hist. 4: 481 (1852). UB 7: 54 (1874).
-FÖRBUND(ET). (hansa- 18681874. hanse- 1790 osv.) hist. hansa(n) (i bet. 2). Möller (1790).
-KOGG. (hansa- 1922. hanse- 1905) (förr) kogg av sådan typ som användes av hansestäderna. Lundegård DrMarg. 1: 218 (1905). NoK 13: 74 (1922).
-KONTOR. hist. hansan tillhörigt handelskontor (faktori) i främmande stad. Grandinson HanseatSvH 2: 34 (1885).
-STAD. (hans- (höns-) 1629. hansa- 19141927. hanse- 1523 osv.) stad som var medlem av hansan; ännu officiellt om de fria städerna Hamburg, Lübeck o. Bremen. G1R 1: 82 (1523). Hansestäderna hade sina faktorier och nederlagsplatser öfverallt; och bemäktigade sig dymedelst all handel. Fryxell Ber. 2: 119 (1826). Visby, den stolta hansestaden. Hahr ArkitH 224 (1902).
Spoiler title
Spoiler content