SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
INDUSTRIALISTISK indus1trialis4tisk l. 101—, adj.; adv. -T.
Etymologi
[utgående från eng. industrialist l. fr. industrialiste, som utmärker l. sammanhänger med industrialismen; till INDUSTRI 3]
som är utmärkande för l. sammanhänger med industrialismen. En industrialistiskt förslafvad och utfattig befolkning. AB 1845, nr 178, s. 3. SvT 1852, nr 151, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content