SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTELLEKTUALISERA in1täläk1tɯal1i-se4ra l. -tel-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr fr. intellectualiser, bildat till intellectuel (se INTELLEKTUELL)]
(i sht i fackspr., mindre br.) giva (ngt) en mera förståndsmässig prägel. Goethe har harmoniserat och intellektualiserat gestalten (dvs. Blüchers) till överensstämmelse med sitt eget väsen: värdighet, ro, medvetenhet. Böök Tegnér 1: 339 (1917). När trosbegreppet intellektualiserats och därmed mistat sin religiösa livskraft, blev (osv.). SvTeolKv. 1930, s. 73.
Spoiler title
Spoiler content