SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1934  
JAVA ja4va, r., stundom n.; best. -an, ss. n. -at.
Etymologi
[elliptiskt för vissa ssgr till JAVA-]
1) elliptiskt för: javakaffe. Blanche Bild. 3: 178 (1864). Oblandadt kaffe är godt, för grefvar och för baroner, / Hälften brasilianskt och hälften java tar prosten. Strindberg Fagerv. 303 (1902). Den finaste Java. Hedberg Fria 236 (1933).
2) elliptiskt för: javastramalj; särsk. i ssgn YLLE-JAVA.
Spoiler title
Spoiler content