SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1938  
KUF 4f, m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[bildat till KUFISK (i bet. 2)]
(i vissa kretsar, vard., skämts.) underlig l. tråkig individ, ”kurre”, ”konstig kropp”, original; ”döddansare”. Landsm. XVIII. 8: 23 (1900). Hultenberg Barbusse Eld. 1: 241 (1917). Hellström Malmros 24 (1931). jfr: Berg SvSkald. 19 (1906: hederskufarna).
Spoiler title
Spoiler content