SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MAS ma4s, sbst.3, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[trol. urspr. en biform av mansnamnet MATS (jfr ANoreen i 2NF 17: 1145 (1912)). — Jfr MAS, sbst.2]
(i vissa trakter) spelt. ett slags kortspel, ”mjölnarmatte”. En afton, när de sutto och spelade mas. Sjödin Undret 112 (1910). Ludin Tyvärr 175 (1941).
Ssgr (i vissa trakter; spelt.): MAS-SPEL. Eftermiddagen fördrifves med masspel. TurÅ 1906, s. 242. Högberg Utböl. 2: 111 (1912).
-SPELARE. Hedenvind-Eriksson Hjul. 271 (1928).
Spoiler title
Spoiler content