SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1946  
NAVAL nava4l, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. naval; av lat. navalis, till navis, skepp]
(i fackspr.) som har avseende på l. hör till sjöfarten l. sjöväsendet. KrigVAH 1834, s. 133. Naval hälso- och sjukdomslära. 2NF 17: 979 (1912).
Ssgr (i fackspr.): NAVAL-HYGIEN. hälsovård som särskilt avser förhållandena till sjöss. PT 1906, nr 209 A, s. 2.
-MEDICINSK. jfr -hygienisk. 1700-talets navalmedicinska handböcker. VFl. 1931, s. 166.
Spoiler title
Spoiler content