SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1957  
RELATERA re1late4ra l. rel1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RELATION.
Etymologi
[jfr eng. relate; av fr. relater, till stammen i lat. relatus, p. pf. av referre (se REFERERA). — Jfr RELATIV, adj.]
omtala l. berätta l. skildra l. anföra (ngt), redogöra för (ngt); numera företrädesvis dels om en saklig redogörelse för vissa fakta (rörande ngt) l. en rapportmässig berättelse, dels om ett återgivande av en (förut framställd) berättelse om l. redogörelse för ngt; jfr REFERERA; förr äv. intr., i uttr. relatera om ngt. GullbgDomb. 11/2 1654. (Det är min) skyldighet, att iag som kårtast relaterar om vårt tillståndh. HT 1900, s. 73 (1713). Heurlin .. skulle relatera hela historien. Liljecrona RiksdKul. 105 (1840). Ett i Svenska läkartidningen relaterat märkligt fall. Bolin KemVerkst. 117 (1942).
Spoiler title