SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROSERI 1seri4, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er.
Ordformer
(-eri 1924 osv. -ieri 1885 (: rosieriskola))
Etymologi
[sannol. bildat till fr. roseraie, avledn. av det ord som föreligger i rosier, rosenbuske, av lat. rosarium (se ROSARIUM); ändelsen -eri är sannol. uppkommen gm anslutning till sådana ord som DRIVERI, MEJERI m. fl. o. formen rosieri gm anslutning till fr. rosier, rosenbuske. — Jfr ROSIERIST]
(numera bl. tillf.) rosenodling l. drivhus o. d. för odling av rosor. Sjöberg Kvart. 675 (1924).
Ssg: ROSERI-SKOLA, r. l. f. (†) plantskola för rosenbuskar. Strindberg Utop. 110 (1885).
Spoiler title
Spoiler content