SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROSOLIO rosol4jo l. med mer l. mindre genuint italienskt uttal, r. l. m.; best. -n; äv. ROSSOLI ros1oli4 (-så´- WoJ) l. ROSSOLIS -li4 l. med mer l. mindre genuint franskt uttal (rå`ssåli Dalin; i vers ∪ — ∪ Bellman (BellmS) 4: 140 (1771), Wadman Saml. 2: 77 (1835)), sbst.1, r. l. m.; best. -lin l. -lien resp. -lisen -li4n l. -li4en.
Ordformer
(rosoglio 18151949. rosoli 18001868. rosolio 18711891. rosolis 16681792. rossoli 1837 osv. rossolio 1948. rossolis (ros solis, ros-solis) 1669 osv. rossolo 1893)
Etymologi
[jfr t. rosolio, rossolis, rosoglio, eng. rosolio, ros(s)oglio, fr. rossoli, rossolis; av it. rosolio, rosoglio, av lat. rosa (se ROS, sbst.1), o. oleum (se OLJA, sbst.)]
benämning på typer av fin likör från Italien (senare äv. andra länder, i sht Frankrike), framställda av brännvin med tillsats av socker samt körsbärs- l. apelsinsaft m. m., ofta (o. sannol. urspr.) äv. av rosenolja samt färgad röd. BoupptSthm 1668, s. 1772. Klang, rosolis och persiko! / Om skålen vi oss förena. Bellman SkrNS 2: 229 (1792). Rosoli eller Rosoglio .. kommer i handeln uti flätade flaskor, inlaggde i kistor. Synnerberg (1815). Wikland VadButFat 112 (1948). Anm. I vissa källor uppges att denna likör är tillredd på l. innehåller extrakt av växten sileshår (se ROSSOLIS, sbst.2). Orrelius (1797). WoJ (1891).
Ssgr: ROSOLIO- l. ROSSOLI-BRÄNNERI. (numera bl. tillf.) bränneri (se d. o. 2) för framställning av rosolio. LbGeogr. 176 (1810).
-BRÄNNVIN. (†) = rosolio. BoupptSthm 1675, s. 1271 b. Warg Bih. 105 (1765).
-FLASKA. innehållande l. avsedd att innehålla rosolio. BoupptSthm 1689, s. 172 a (1688).
Spoiler title
Spoiler content