SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROSOLSYRA roså3l~sy2ra l. rω-, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[efter t. rosolsäure, bildat av ros- i ROS-ANILIN, ändelsen -ol (jfr BENSOL, FENOL, LYSOL) o. säure, syra (se SYRA, sbst.)]
kem. o. farm. kristalliniskt rött färgämne utgörande derivat av rosanilin med amidogrupperna ersatta av hydroxyl. Berzelius ÅrsbVetA 1835, s. 415. Rosolsyran (löser sig) i alkalier och ger då intensivt röd lösning. Smith OrgKemi 237 (1938).
Spoiler title
Spoiler content