SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUSKESKÄDDA rus3ke~ʃäd2a, äv. RYSSJESKÄDDA ryʃ3e~, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(ruske- 1857 osv. ryske- 1895. ryssje- 18921895)
Etymologi
[av sv. dial. ruska, ryska (dialektala sidoformer till RYSSJA) resp. RYSSJA o. SKÄDDA o. eg. betydande: skädda som (brukar) fångas i ryssja (jfr RYSICKAFISK, RYSSING)]
(i folkligt spr. i Bohusl. samt fisk.) fisken Pleuronectes flesus Lin., skrubba, skrubbskädda; äv. koll. Cederström Fiskodl. 258 (1857). SvFiskelex. (1955).
Spoiler title
Spoiler content