SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1967  
SETTLEMENT sät4elmen1t l. -män1t, l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, n.; best. -et; pl. = (Grönberger SvCroixdal. 40 (1879) osv.), äv. -s (Koch EmigrLand 52 (1910), 2SvUppslB 10: 1115 (1949)) ((†) -er Grönberger SvCroixdal. Förord (1879)).
Etymologi
[av eng. settlement, till settle, insätta, slå sig ned, kolonisera m. m., av feng. setlan, avledn. av setl, säte, sittande ställning m. m. (eng. settle); jfr fvn. sjǫtull, got. sitls, mlt. o. mnl. setel (holl. zetel), fht. seȝȝal (mht. seȝȝel, t. sessel), samtliga med bet.: säte l. stol o. d.; avledn. av den rot som ingår i SITTA, v.]
1) (om förh. i Nordamerika) nybygge (se d. o. 2, 3). Ekbohrn (1868). Grönberger SvCroixdal. 40 (1879). I settlementet närmast Gudhem började man (vid indianupproret) uppföra jordskansar. Stockenstrand Utv. 55 (1907).
2) om stadsdel l. kvarter i icke-europeisk (särsk. kinesisk) stad, som (upplåtits åt o.) bebos av européer (av viss nationalitet) l. (särsk. i uttr. internationella settlementet) utlänningar över huvud. SvTidskr. 1925, s. 337. De europeiska settlementen i Kinas hamnstäder. Essén Eur. 35 (1926). Vi .. åkte .. en tur genom det internationella settlementet (i Shanghai). Wieselgren Waln LandsflH 259 (1934).
3) (i sht om utländska, särsk. engelska o. nordamerikanska förh.) institution l. inrättning bildad av en grupp människor (i sht akademiker) som slagit sig ned i (större) städers arbetar- l. slumdistrikt o. där under intim kontakt med den övriga befolkningen verka för bildningens höjande (gm upprättande av undervisningsanstalter, anordnade av föreläsningsverksamhet, konserter m. m.), bättre förståelse mellan olika sociala skikt o. d. Koch EmigrLand 55 (1910; i Nordamerika). I Sverige har (settlements-)rörelsen börjats genom den i Stockholm 1912 af Natanael Beskow och Ebba Pauli m. fl. i Vasastaden inrättade Birkagården; efter samma linjer arbetar sedan 1914 settlementet Gårdabo i Göteborg. 2NF 25: 215 (1916). Det första settlementet var Toynbee Hall i London, grundat år 1884. Platen Ensam 120 (1939).
Ssgr (till 3; i sht om utländska, särsk. engelska o. nordamerikanska förh.): A: SETTLEMENT-ARBETE, -RÖRELSE, se B.
B: SETTLEMENTS-ARBETE~020. (-ment- 1910) [jfr eng. settlement work] arbete inom settlementsrörelsen. Koch EmigrLand 55 (1910).
-IDÉ. idé som givit uppslag till l. ligger bakom settlementsrörelsen. Koch EmigrLand 57 (1910).
-RÖRELSE. (-ment- 1938 osv. -ments- 1910 osv.) [jfr eng. settlement movement] jfr rörelse 8. Koch EmigrLand 52 (1910).
-TANKE. jfr -idé. Beskow Birkagård. 7 (1932).
Spoiler title
Spoiler content