SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1977  
SLIMS slim4s, n. (Nordling osv.) ((†) r.? l. f.? Schultze (: Slims, slimsa, f.)); best. -et.
Etymologi
[sv. dial. slims, lösa garneringar o. band på klänningar, (personer som bär) andra kläder än sockendräkten; samhörigt med SLIMSA, sbst. o. v.]
a) (numera i sht i vissa trakter, vard. l. bygdemålsfärgat) ss. koll. nedsättande beteckning: krafs, skräp, strunt o. d.; förr möjl. äv. (med icke koll. anv.): trasa. (Sv.) Slims, slimsa, .. al(iter) slams, (dvs.) slarfwa, trasa, (lat.) scruta, panniculus. Schultze Ordb. 4548 (c. 1755). Äkta gamla spetsar, äkta gamla seder, äkta gamla toner — allt byter de bort för det usla moderna slimset! Nordling Silj. 123 (1907). 2SvKulturb. 9—10: 282 (1937).
b) (i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) i speciellare anv., om andra kläder än sockendräkten, särsk. om brudklänning av svart siden. DN 1968, nr 20, s. 6 (från Dalarna).
Ssgr (till b, i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat): SLIMS-KLÄDD, p. adj. klädd i ”slims” l. ”slimskläder”. TurHb. 12: 101 (1908).
-KLÄDER. kläder som är ”slims”, ”slims”; särsk. bildl. SvD(A) 1929, nr 132, s. 13 (bildl., om lånord).
-KLÄNNING. jfr -kläder; särsk. om brudklänning. Odstedt FolkdrDal. 93 (1953).
Avledn.: SLIMSIG, adj. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) till a, b: som har avseende på l. utgöres av ”slims”. Kullornas dräkter övervakades noga och i synnerhet när de skulle gå ärenden för (Nordiska) museet, ”så att vi ej få puffärmar och annat alt för slimsigt”. Fatab. 1933, s. 18.
Spoiler title