SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPRITT- sprit3~ (jfr anm. nedan).
Ordformer
(sprett- 1900 (: sprettspånganne). spritt- 1669 (: sprittfull) osv.)
Etymologi
[sv. dial. spritt-; sannol. ombildning av SPLITT- (jfr SPRITT, adv., o. SPRITTER-). — Jfr SPRITTIS]
ss. förled i ssgr: splitter- (se SPLITTER-).
Ssgr (vard. Anm. Nedanstående ssgr uttalas äv., i vissa fall vanl. (emfatiskt) ss. två ord, t. ex. sprit4 ny4, i vilka fall orden bl. till skrivningen är att betrakta ss. ssgr): SPRITT-FULL. alldeles full. Jungfrun är sprittfull aff Elskogh. Ståhle VersVasat. 325 (i handl. fr. 1669).
-GALEN. splitter galen. Hagberg Shaksp. 7: 131 (1849). Aronson Medalj. 129 (1935; om sätt).
-GLAD. (numera föga br.) väldigt glad. Ihre 2: 736 (1769).
-KALL. (numera föga br.) väldigt kall, smällkall. I sprittkalla wintern. Högström Lapm. 102 (1747).
-NAKEN. splitter naken. Berndtson (1880). Några sprittnakna barn lekte i gräset. Mörne Elef. 25 (1931).
-NY. splitter ny. HT 1922, s. 176 (1829; om instruktion). Johansson BergslVers 107 (1936; om kläder).
-RASANDE, p. adj. splitterrasande. Thomander Shakespeare Trett. 119 (1825).
-REN. fullständigt ren, alldeles ren. Lundberg-Nyblom NorrstrArno 300 (1932; om skjortor).
-SPRÅNGANDE, adv. spritt språngande (se SPRITT, adv. slutet). Armado är en man af goda tonen, / Spritt-språngande nymodig till fasonen. Hagberg Shaksp. 6: 166 (1849).
-SPÅNGANDE, adv. = -språngande. Jag kan .. (en visa), som är sprittspångande ny. Envallsson Tunbind. 68 (1781). Ja tror människa har blett sprettspånganne galen. Strix 1900, nr 51, s. 1.
-VAKEN. alldeles l. helt vaken. Lundberg-Nyblom Barn 87 (1933).
-VILD. (numera bl. tillf.) jfr -galen, -rasande. Tilas Ant. 1: 193 (1765: sprittwiller).
Spoiler title
Spoiler content