SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2003  
TAXAMETER tak1same4ter, r.; best. -n; pl. -rar.
Etymologi
[liksom dan. o. nor. taksameter av t. taxameter, av mlat. taxa (se TAXA, sbst.) o. -meter, mätinstrument (se -METER). — Jfr TAXI, sbst.1]
om apparat (i taxibil) avsedd för angivande av pris för körning utgående från (vänte)tidsåtgång o. körsträcka. PT 26 ⁄ 9 1895, s. 3. Taxametern, den nya kontrollapparaten vid åkning .. användes nu redan af 15 droskor. VL 1897, nr 8, s. 3. Detta ögonblick .. som räknades av en taxameters tickande urverk och mättes i meter och kronor och ören. Thorén Herre 158 (1942). Jag vill .. understryka angelägenheten av att vissa .. mätare, t. ex. gas- .. och elmätare, taxametrar och telemätare, blir föremål för offentlig kontroll. MotRiksd. 1971, nr 1598, s. 6. — särsk. [elliptiskt för TAXAMETER-BIL l. -DROSKA] (†) taxi. Klint (1906). Vi kuskade dit i en taxameter. Essén Prill. 227 (1920). Hildén Ashton-Wolfe Brottsl. 50 (1929).
Ssgr: TAXAMETER-APPARAT. (numera bl. mera tillf.) jfr apparat 3 a. PT 8 ⁄ 12 1899, s. 3.
-BIL. (numera mindre br.) taxibil utrustad med taxameter. SAOL (1923). På grund av sitt onda i höften förflyttade han sig de sista åren aldrig annat än per taxameterbil. Rosen Pineus 256 (1946). SAOL (1973).
-DROSKA. (numera bl. tillf., om ä. förh.) om (häst)droska utrustad med taxameter. SD 1 ⁄ 8 1892, s. 5. Gustaf-Janson Oskuld. 10 (1968; om förh. 1922).
Spoiler title
Spoiler content