SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2005  
TIXOTROPI tikso1tropi4 l. -sω- l. -trå-, r.; best. -n, äv. (tillf.) -en.
Etymologi
[liksom eng. thixotropy, fr. thixotropie av t. thixotropie; ordet är skapat av den ungerske biologen T. Péterfi (o. tidigast använt 1927 i Archiv für experimentelle Zellforschung IV. 152) till gr. ϑίξις, vidröring o. τροπή, vändning (se TROPIK)]
(i sht i fackspr.) egenskapen l. förhållandet att vara trögrörlig i vila men bli tunnflytande vid mekanisk påverkan. Tixotropi .. reversibel förändring av viskositeten hos ett disperst system; viskositeten antar lägre värde vid omrörning eller skakning av systemet och högre värde då systemet får vara i vila. TNCPubl. 14: 98 (1951). Den sjätte gången jag målade tak / föll det icke en droppe i mina gemak. / Då sjöng jag den här melodien / till ära för Tixotropien. Henrikson GökTig. 29 (1964).
Spoiler title
Spoiler content