SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TOMOGRAF tom1ogra4f, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till TOMOGRAFI]
med. apparat för undersökning medelst tomografi. SvD 9 ⁄ 3 1976, s. 19. Termen tomograf kan kombineras med förled eller annan bestämning som anger slag av tomograf, t. ex. datortomograf, emissionstomograf, ultraljudstomograf. SpriMedTeknUtr. Basordl. (1983).