SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2014  
VA ve3~a2, sbst.1 oböjl.
Etymologi
[initialförkortning av VATTEN o. AVLOPP]
i sht ss. förled i ssgr: vatten och avlopp; äv.: sammanfattande benämning på (dimensionering o. utformning av) system för distribution av rent vatten o. bortförsel av spillvatten o. d. TNCPubl. 51: 94 (1973). De nya stadsdelarna skulle ha gator och VA. DN 9/2 1987, s. 37. Det finns stora behov inom VA, gator och fastigheter. NorrbK 11/5 2010, s. 10.
Ssgr: VA-ANLÄGGNING~020. särsk. konkret; jfr anläggning III 1 a α. Med allmän vatten- och avloppsanläggning (allmän va-anläggning) avses anläggning, som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp. SFS 1970, s. 505.
-INSTALLATION. särsk. konkret; jfr installation 3. Med va-installation förstås ledning som för fastighet dragits från förbindelsepunkt samt anordning som förbundits med sådan ledning. SFS 1976, s. 1796.
-NÄMND. särsk. i uttr. Statens va-nämnd, statlig nämnd (inrättad 1970) för handläggning av tvister rörande vatten o. avlopp o. d. Lag om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd. SFS 1976, s. 1792.
-VERK. industriell anläggning för rening l. behandling l. distribution av vatten o. spillvatten. Göteborgs stads va-verk. ST(A) 22/10 1960, s. 20. Malmö och Lund har slagit ihop sina respektive va-verk. Sydsv. 5/1 2008, s. C3.
Spoiler title
Spoiler content