SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VERISM veris4m, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. verismo, verismus, eng. verism, fr. vérisme; av it. verismo, ytterst av lat. verus, sann (se VERIFIERA). — Jfr VERISTISK]
estet. om konstnärlig riktning med italienskt ursprung (särsk. inom operamusik l. litteratur) som syftar till naturtrogen verklighetsskildring; äv. konkretare, om manifestation l. yttring av sådan riktning; särsk. motsatt: romanticism; jfr NATURALISM 2, REALISM 4. (I dramat Ett dockhem) tog .. Ibsens verism knappast steget fullt ut. OoB 1893, s. 522. Först ett stycke modern italiensk verism, sedan en klassisk komedi. AB(L) 1895, nr 298, s. 4. Inom den italienska verismen äro framför allt att nämna Mascagnis ”Cavalleria rusticana” .. och Puccinis ”Bohème” och ”Tosca”. SvTeolKv. 1928, s. 148. Verismen anses som ursprunget till neorealismen inom litteratur och film. DN 8/1 2012, Kultur s. 4.
Spoiler title
Spoiler content