SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
klicka
1klicka verb ~de ~t lägga klick av ngt: ​klicka smör i pannanknäppainte gå av om skott; slå slint⟨data.⟩ klicka på ikonen⟨vard.⟩ fungera bra: ​det klickar mellan dem
Finita former
klickarpresens aktiv
klickaspresens passiv
klickadepreteritum aktiv
klickadespreteritum passiv
klickaimperativ aktiv
Infinita former
att klickainfinitiv aktiv
att klickasinfinitiv passiv
har/hade klickatsupinum aktiv
har/hade klickatssupinum passiv
Presens particip
klickande
Perfekt particip
en klickad + substantiv
ett klickat + substantiv
den/det/de klickade + substantiv
2klicka verb klack hellre än klickade, klickat, pres. klickar tills. med till:
Finita former
klickarpresens aktiv
klack (klickade)preteritum aktiv
Infinita former
att klickainfinitiv aktiv
har/hade klickatsupinum aktiv
klicka till särsk. plötsligt kännas på visst sätt: ​det klack till (i henne)
Infinita formeratt klicka tillinfinitiv aktiv