SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utge
ut|­ge el. åld. ut|­giva verb ‑gav, ‑gett el. ‑givit, ‑given ‑givet ‑givna, pres. ‑ger publicera: ​ut­ge el. ge ut en boktavlan ut­gavs för att vara en äkta Monet
Finita former
utger (utgiver)presens aktiv
utges (utgivs, utgives)presens passiv
utgavpreteritum aktiv
utgavspreteritum passiv
utge (utgiv)imperativ aktiv
Infinita former
att utge (utgiva)infinitiv aktiv
att utges (utgivas)infinitiv passiv
har/hade utgett (utgivit)supinum aktiv
har/hade utgetts (utgivits)supinum passiv
Presens particip
utgivande
Perfekt particip
en utgiven + substantiv
ett utgivet + substantiv
den/det/de utgivna + substantiv
den utgivne + maskulint substantiv
utge sig på­stå sig vara: ​han ut­gav sig för att vara polis
Ordform(er)utge sig