SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
visitera
vis·­it·­era verb ~de ~t granska, besiktiga, under­söka; ​jfr visitation
Finita former
visiterarpresens aktiv
visiteraspresens passiv
visiteradepreteritum aktiv
visiteradespreteritum passiv
visiteraimperativ aktiv
Infinita former
att visiterainfinitiv aktiv
att visiterasinfinitiv passiv
har/hade visiteratsupinum aktiv
har/hade visiteratssupinum passiv
Presens particip
visiterande
Perfekt particip
en visiterad + substantiv
ett visiterat + substantiv
den/det/de visiterade + substantiv