SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
växa
växa verb växte, vuxit el. växt, pres. växer bli större; ha som sin växt­plats: ​barnet har växt; ​den svenska ekonomin växer; ​blomman växer vild i Skåne​ – Jfr vuxen.
Finita former
växerpresens aktiv
växespresens passiv
växtepreteritum aktiv
växtespreteritum passiv
väximperativ aktiv
Infinita former
att växainfinitiv aktiv
att växasinfinitiv passiv
har/hade vuxit (växt)supinum aktiv
har/hade vuxits (växts)supinum passiv
Presens particip
växande
Perfekt particip
en vuxen (växt) + substantiv
ett vuxet (växt) + substantiv
den/det/de vuxna (växta) + substantiv
växa i hon fick växa i stora­systerns klänningar
Infinita formeratt växa iinfinitiv aktivPresens participiväxandePerfekt participen iväxt (ivuxen) + substantivett iväxt (ivuxet) + substantivden/det/de iväxta (ivuxna) + substantiv
växa till växa till el. tillväxa
Infinita formeratt växa tillinfinitiv aktivPresens participtillväxandePerfekt participen tillväxt (tillvuxen) + substantivett tillväxt (tillvuxet) + substantivden/det/de tillväxta (tillvuxna) + substantiv
växa upp ut­vecklas från barn till vuxen: ​han växte upp i en små­stadupp­stå: ​nya villa­områden växte upp
Infinita formeratt växa uppinfinitiv aktivPresens participuppväxandePerfekt participen uppväxt (uppvuxen) + substantivett uppväxt (uppvuxet) + substantivden/det/de uppväxta (uppvuxna) + substantiv
växa ur bli för stor för: ​han har växt ur tränings­overallen
Infinita formeratt växa urinfinitiv aktivPresens participurväxandePerfekt participen urväxt (urvuxen) + substantivett urväxt (urvuxet) + substantivden/det/de urväxta (urvuxna) + substantiv