SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
flytta
flytta verb ~de ~t föra till annan plats el. tid; byta bo­stad
Finita former
flyttarpresens aktiv
flyttaspresens passiv
flyttadepreteritum aktiv
flyttadespreteritum passiv
flyttaimperativ aktiv
Infinita former
att flyttainfinitiv aktiv
att flyttasinfinitiv passiv
har/hade flyttatsupinum aktiv
har/hade flyttatssupinum passiv
Presens particip
flyttande
Perfekt particip
en flyttad + substantiv
ett flyttat + substantiv
den/det/de flyttade + substantiv
flytta fram särsk. senare­lägga: ​flytta fram el. framflytta ett möte
Infinita formeratt flytta framinfinitiv aktivPresens participframflyttandePerfekt participen framflyttad + substantivett framflyttat + substantivden/det/de framflyttade + substantiv
flytta in flytta in el. (sällan) inflytta i villan
Infinita formeratt flytta ininfinitiv aktivPresens participinflyttandePerfekt participen inflyttad + substantivett inflyttat + substantivden/det/de inflyttade + substantiv
flytta ner särsk. flytta till lägre tävlings­klass
Infinita formeratt flytta nerinfinitiv aktivPresens participnerflyttandePerfekt participen nerflyttad + substantivett nerflyttat + substantivden/det/de nerflyttade + substantiv
flytta om flytta om el. (sällan) omflytta ngra
Infinita formeratt flytta ominfinitiv aktivPresens participomflyttandePerfekt participen omflyttad + substantivett omflyttat + substantivden/det/de omflyttade + substantiv
flytta upp särsk. flytta till högre tävlings­klass
Infinita formeratt flytta uppinfinitiv aktivPresens participuppflyttandePerfekt participen uppflyttad + substantivett uppflyttat + substantivden/det/de uppflyttade + substantiv
flytta över flytta över el. (sällan) överflytta ngt ngnstans
Infinita formeratt flytta överinfinitiv aktivPresens participöverflyttandePerfekt participen överflyttad + substantivett överflyttat + substantivden/det/de överflyttade + substantiv