SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
främmande
1främm·­ande oböjligt adjektiv stå främmande för inte känna till el. vilja veta av
Positiv
en/ett/den/det/de främmande + substantiv
2främm·­ande substantiv ~t gäster: ​vi har främmande i kväll
Singular
ett främmandeobestämd form
ett främmandesobestämd form genitiv
främmandetbestämd form
främmandetsbestämd form genitiv