SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
föreslå
före|­slå verb ‑slog, ‑slagit, ‑slagen ‑slaget ‑slagna, pres. ‑slår an­ge lämpligt handlings­sätt; ​jfr 1förslag
Finita former
föreslårpresens aktiv
föreslåspresens passiv
föreslogpreteritum aktiv
föreslogspreteritum passiv
föreslåimperativ aktiv
Infinita former
att föreslåinfinitiv aktiv
att föreslåsinfinitiv passiv
har/hade föreslagitsupinum aktiv
har/hade föreslagitssupinum passiv
Presens particip
föreslående
Perfekt particip
en föreslagen + substantiv
ett föreslaget + substantiv
den/det/de föreslagna + substantiv
den föreslagne + maskulint substantiv