SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gödsla
gödsla [jö(t)s`la] verb ~de ~t äv. slösa: ​gödsla med pengar
Finita former
gödslarpresens aktiv
gödslaspresens passiv
gödsladepreteritum aktiv
gödsladespreteritum passiv
gödslaimperativ aktiv
Infinita former
att gödslainfinitiv aktiv
att gödslasinfinitiv passiv
har/hade gödslatsupinum aktiv
har/hade gödslatssupinum passiv
Presens particip
gödslande
Perfekt particip
en gödslad + substantiv
ett gödslat + substantiv
den/det/de gödslade + substantiv